Стручен тим

       е-пошта: lab@farmahem.com.mk

 • м-р Васе Танска - раководител, е-пошта: vase.lab@farmahem.com.mk 
 • м-р Бисера Симоновска, спец. по медицинска биохемија, е-пошта: biserka.lab@farmahem.com.mk 
 • Мери Спасевска Гичева, дипл. инж. по биологија, е-пошта: meri.lab@farmahem.com.mk
 • Рина Јорова, дипл. инж. по биологија
 • Фросина Адамовска, дипл. инж. по биологија
 • Верче Стаменковска, дипл. инж. по хемија
 • Елена Стојановска - дипл. инж. по биологија, е-пошта: elena.lab@farmahem.com.mk
 • Надица Настова - медицнски лаборант
 • Елена Краљевска - медицински лаборант 
 • Наташа Николовска - медицински лаборант
 • Лидија Здравковиќ - координатор