Партнери на Секторот за еколошки консалтинг

Меѓународни:

 • "Helvetas Swiss Intercooperation" - Швајцарија
 • "Dekonta" - Чешка
 • "ENACON" - Чешка
 • "Balkan Environmental Association" - BENA - Грција
 • “EURECNA" -Италија
 • "MOL" - Србија
 • “COWI“ - Данска
 • “NATO" - HQ

 Индустрија:

 • „Сковин" АД - Скопје
 • „ИМБ Млекара" - Битола
 • „АДИНГ" - Скопје
 • Хемиска индустрија ,,ОХИС" - Скопје
 • „Фитофарм" - Скопје
 • Рафинерија ,,ОКТА"
 • „Тондах" - Виница
 • Млекарница ,,Јока" - Струмица
 • „Фротирка" - Делчево
 • „Зеолит" - Пробиштип
 • „Повардарие" - Неготино
 • „Сточарство Богаднци" - Богданци
 • „Рудине" - Скопје
 • „Римес“ - Скопје

 Државни и локални власти:

 • Министерство за животна средина и просторно планирање на Република Македонија
 • Министерство за економија на Република Македонија
 • Стопанска Комора на Македонија
 • Град Скопје
 • Општините: Ѓорче Петров (Скопје), Велес, Ресен, Дојран, Сарај, Крива Паланка, Центар (Скопје), Гази Баба (Скопје), Зрновци, Кочани, Кавадарци, Свети Николе, Куманово, Гостивар и Струга.

 Донатори и фондации:

 • SDC - Swiss Agency for Development and Cooperation, SCO Macedonia
 • UNDP - United Nations Development Programme
 • „Регионален центар за заштита на животната средина за ЦИ Европа" - РЕЦ
 • „BAS" Програма на ЕБРД во Скопје
 • Светска Банка во Скопје
 • МЦМС - Македонски Центар за Меѓународана Соработка
 • ,,GIZ" - Македонија